O nás

Zaoberáme sa kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností v Bratislave a jej blízkom okolí.

Pri kúpe, predaji a prenájme Vašej nehnuteľnosti pre Vás zabezpečíme

 • spracovanie kompletných informácií o ponúknutej nehnuteľnosti,
 • obhliadku nehnuteľnosti, odborné posúdenie a jej fotodokumentáciu,
 • zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy a jej inzerovanie v elektronických a tlačových médiách,
 • obchodné stretnutia a rokovania s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodnéj dohody,
 • zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV,
 • zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích príp. nájomných zmlúv naším právnikom,
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad,
 • overenie potrebných listín na notárskom úrade,
 • bankový depozit a dohľad nad finančným vyrovnaním našim právnikom,
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti,
 • cielené vyhľadávanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta,
 • po vyhľadaní požadovanej nehnuteľnosti zabezpečíme kompletný právny servis nutný k úspešnému uzavretiu obchodného prípadu,
 • kvalitné finančné poradenstvo a prefinancovanie Vašej nehnuteľnosti vrátane jej poistenia zabezpečíme v spolupráci s našimi partnermi,
 • pre záujemcov o výstavbu a rekonštrukciu sprostredkujeme zrealizovanie stavebných a rekonštrukčných prác.