Location: Kalinkovo

Rental

3 izb. radová zástavba 93 m2

€119,900
  • 93 m2
  • 3 izb.
  • Pozemok 300